miss-03

Mạnh Thị Khánh Chi

STS8 - Hoa Hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

166cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

85-61-90

miss-03

Đinh Thị Tâm

CenInvest - Á Hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

166cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

88-59-91

miss-03

Nguyễn Thị Thùy Dương

CEN Sài Gòn - Á Hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

87-68-92

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

87-62-88

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

80-62-85

Cao Thị Thùy An

CEN Sài Gòn - Miss Duyên Dáng

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

80-63-89

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

88-60-93

Mạc Thị Mỹ Dung

S1C - Miss Thân Thiện

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

85-62-90

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

87-65-90

Khuất Thị Thu Thảo

Creative -RSM

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

83-59-88

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

89-68-91

Cao Hoàng Như Quỳnh

STS1- CEN Sài Gòn

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-60-93

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

90-60-93

Trần Thị Thu Thủy

STS1C - Miss Ảnh

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

85-63-95