• /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/1.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/2.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/3.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/4.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/5.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/6.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/7.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/8.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/9.JPG
  • /Content/upload/2017/VuMinhHaoRSM/10.JPG

Vũ Minh Hào

Số báo danh: 40

Bộ phận: RSM

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 88-60-92

Sở thích:

Tài năng: Hát, nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: