• /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/1.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/2.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/3.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/4.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/5.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/6.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/7.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/8.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/9.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/10.JPG
  • /Content/upload/2017/NgoHongHoaDLyS2HCM/11.JPG

Ngô Hồng Hoa Dạ Lý

Số báo danh: 20

Bộ phận: HCM - STS2

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 170

Cân nặng (kg): 52

Số đo ba vòng (cm): 88-62-94

Sở thích: Ca hát, nhảy, du lịch

Tài năng: Ca hát, nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: