giai-dap-thac-mac-thi-sinh-du-thi
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-02
doi-tac-02
doi-tac-02
doi-tac-02
doi-tac-02
doi-tac-03
doi-tac-02
doi-tac-02
doi-tac-02
doi-tac-04
doi-tac-05
doi-tac-02
miss-03

Mạnh Thị Khánh Chi

STS8 - MS:041 - Hoa Hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

166m

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

85-61-90

miss-03

Đinh Thị Tâm

CenInvest - MS:028 - Á Hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

166m

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

88-59-91

miss-03

Nguyễn Thị Ngọc Lan

CEN Đà Nẵng - MS:016 - Á Hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

168m

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

88-60-90

miss-01

Nguyễn Thị Thùy Dương

CEN Sài Gòn - MS:06 - Á Hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

165m

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

87-68-92

miss-01

Nguyễn Thị Thanh Nga

STS9 - MS:022 - Miss Bản Lĩnh

miss-bikini-cengroup

Cao

167m

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

89-60-91

miss-01

Lê Thị Nhất

CEN Đà Nẵng - MS:025 - Người Đẹp Biển

miss-bikini-cengroup

Cao

169m

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

89-61-92

miss-01

Dư Thị Hạnh

STS10 - MS:09

miss-bikini-cengroup

Cao

162m

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

78-58-90

miss-01

Vũ Minh Hào

RSM - MKT - MS:040 - Miss Ứng Xử

miss-bikini-cengroup

Cao

160m

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

88-60-92

miss-01

Trần Thị Khánh Ly

TOHO - MS:019 - Miss Sexy

miss-bikini-cengroup

Cao

165m

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

86-65-90

miss-01

Bùi Thị Thu Hồng

NMG - P.Đào tạo - MS:013 - Miss Tài Năng

miss-bikini-cengroup

Cao

165m

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

87-64-86

miss-01

Nguyễn Thị Lành

NMG - Hành chính - MS:017 - Miss Tự Tin

miss-bikini-cengroup

Cao

165m

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

89-60-90

miss-01

Nguyễn Thị Kim Chi

STS3 - CEN Sài Gòn - MS:03 - Miss Khả Ái

miss-bikini-cengroup

Cao

170m

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

82-61-89

miss-01

Lê Thị Yến Ngọc

STS2 - CEN Sài Gòn - MS:024

miss-bikini-cengroup

Cao

173m

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-60-90

miss-01

Cao Thị Thùy An

CEN Sài Gòn - MS:01 - Miss Duyên Dáng

miss-bikini-cengroup

Cao

167m

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

miss-01

Mạc Thị Mỹ Dung

S1C - MS:05 - Miss Thân Thiện

miss-bikini-cengroup

Cao

170m

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

85-62-90