giai-dap-thac-mac-thi-sinh-du-thi
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
doi-tac-01
miss-03

Đinh Thùy Dương

CenInvest - MS:03

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

90-59-92

miss-03

Vũ Thị Ngọc Ánh

CenInvest - MS:08

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

miss-03

Phạm Minh Anh

CenValue - MS:01

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-66-87

miss-01

Trần Thị Thu Hương

Cen Đà Nẵng - MS:013

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

86-63-92

miss-01
miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

88-62-92

miss-01

Nguyễn Thuý Anh

CenGolf - MS:05

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

86-66-90

miss-01

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Hành chính - MS:024

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

55kg

Số đo 3 vòng

85-66-99

miss-01

Phạm Thị Thể Hằng

Nhân sự - MS:025

miss-bikini-cengroup

Cao

173cm

Nặng

55kg

Số đo 3 vòng

93-57-99

miss-01

Đinh Thị Quân

STS8 - MS:019

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

83-63-90

miss-01
miss-bikini-cengroup

Cao

169cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

86-62-94

miss-01
miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

84-65-85

miss-01

Đặng Thị Phương Thảo

Toho-APM-CXS - MS:07

miss-bikini-cengroup

Cao

166cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-67-91

miss-01

Cao Thị Kim Loan

Cen SG - MS:033

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

90-63-97

miss-01

Bùi Thị Phương Yến

Cen Hải Phòng - MS:02

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

82-66-89

miss-01

Phạm Thị Trinh

STS7 - MS:010

miss-bikini-cengroup

Cao

169cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

84-63-93