• /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/1.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/2.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/3.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/4.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/5.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/6.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/7.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/8.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiTanS5/9.JPG

Nguyễn Thị Tân

Số báo danh: 29

Bộ phận: STS5

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 164

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 87-62-88

Sở thích: Đi du lịch

Tài năng: Ảo thuật

Câu châm ngôn yêu thích: