• /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/1.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/2.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/3.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/4.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/5.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/6.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/7.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/8.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/9.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/10.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/11.JPG
 • /Content/upload/2017/TranThiThuThuyS1C/12.JPG

Trần Thị Thu Thủy

Số báo danh: 35

Bộ phận: STS1C

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 52

Số đo ba vòng (cm): 85-63-95

Sở thích:

Tài năng: Múa, nhảy, hát và hội họa

Câu châm ngôn yêu thích: