• /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/1.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/2.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/3.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/4.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/5.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/6.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/7.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/8.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/9.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThiKhuongTohoHCM/10.JPG

Phạm Thị Khương

Số báo danh: 15

Bộ phận: HCM - Toho

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 164

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 80-62-85

Sở thích: Đọc sách, du lịch và tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

Tài năng: Bellydance, nấu ăn, làm đồ handmade,…

Câu châm ngôn yêu thích: