• /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/1.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/2.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/3.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/4.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/5.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/6.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/7.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/8.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/9.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/10.JPG
  • /Content/upload/2017/ManhThiKhanhChiS8/11.JPG

Mạnh Thị Khánh Chi

Số báo danh: 41

Bộ phận: STS8

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 166

Cân nặng (kg): 51

Số đo ba vòng (cm): 85-61-90

Sở thích:

Tài năng: Nhảy, làm ảo thuật

Câu châm ngôn yêu thích: