• /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/1.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/2.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/3.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/4.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/5.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/6.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/7.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/8.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/9.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/10.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/11.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/12.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiThuyDuongCenSG/13.JPG

Nguyễn Thị Thùy Dương

Số báo danh: 6

Bộ phận: CEN Sài Gòn

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 53

Số đo ba vòng (cm): 87-68-92

Sở thích:

Tài năng: Nhảy và hát

Câu châm ngôn yêu thích: