• /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/1.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/2.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/3.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/4.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/5.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/6.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/7.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/8.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/9.JPG
  • /Content/upload/2017/BuiThiThuHongWSL/10.JPG

Bùi Thị Thu Hồng

Số báo danh: 13

Bộ phận: NMG - P.Đào tạo

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 47

Số đo ba vòng (cm): 87-64-86

Sở thích:

Tài năng: Hát và múa

Câu châm ngôn yêu thích: