• /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/1.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/2.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/3.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/4.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/5.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/6.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/7.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/8.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/9.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/10.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/11.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/12.JPG
 • /Content/upload/2017/LeThiYenNgocS2HCM/avatar.JPG

Lê Thị Yến Ngọc

Số báo danh: 24

Bộ phận: STS2 - CEN Sài Gòn

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 173

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 86-60-90

Sở thích:

Tài năng: Ca hát, nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: