• /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/1.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/2.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/3.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/4.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/5.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/6.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/7.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/8.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/9.JPG
  • /Content/upload/2017/PhamThi HauS4/10.JPG

Phạm Thị Hậu

Số báo danh: 11

Bộ phận: STS4

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 85-67-93

Sở thích: Xem phim, nghe nhạc

Tài năng: Ca hát, múa

Câu châm ngôn yêu thích: