• /Content/upload/2017/LaThiNgoc/1.JPG
  • /Content/upload/2017/LaThiNgoc/2.JPG
  • /Content/upload/2017/LaThiNgoc/3.JPG
  • /Content/upload/2017/LaThiNgoc/4.JPG
  • /Content/upload/2017/LaThiNgoc/5.JPG
  • /Content/upload/2017/LaThiNgoc/6.JPG
  • /Content/upload/2017/LaThiNgoc/7.JPG
  • /Content/upload/2017/LaThiNgoc/8.JPG
  • /Content/upload/2017/LaThiNgoc/9.JPG

Lã Thị Ngọc

Số báo danh: 23

Bộ phận: STS1B

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 88-63-90

Sở thích:

Tài năng: Múa , viết kịch bản

Câu châm ngôn yêu thích: