• /Content/upload/2017/DinhThiTam Invest/1.JPG
  • /Content/upload/2017/DinhThiTam Invest/2.JPG
  • /Content/upload/2017/DinhThiTam Invest/3.JPG
  • /Content/upload/2017/DinhThiTam Invest/6.JPG
  • /Content/upload/2017/DinhThiTam Invest/7.JPG
  • /Content/upload/2017/DinhThiTam Invest/8.JPG

Đinh Thị Tâm

Số báo danh: 28

Bộ phận: CenInvest

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 166

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 88-59-91

Sở thích:

Tài năng: Hát, nhảy và múa

Câu châm ngôn yêu thích: