• /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/1.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/2.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/3.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/4.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/5.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/6.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/7.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/8.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiDieuLinhS9/9.JPG

Nguyễn Thị Diệu Linh

Số báo danh: 18

Bộ phận: STS9

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 90-60-93

Sở thích: Du lịch, chụp ảnh, đọc sách, khám phá những điều mới mẻ và những vùng đất mới.

Tài năng: Ca hát

Câu châm ngôn yêu thích: