• /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/1.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/2.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/3.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/4.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/5.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/6.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/7.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/8.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/9.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/10.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/11.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/12.JPG
 • /Content/upload/2017/PhamMinhHaToho/13.JPG

Phạm Minh Hà

Số báo danh: 7

Bộ phận: Toho

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 163

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 87-65-90

Sở thích:

Tài năng: Hát, nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: