miss-03

Mạnh Thị Khánh Chi

STS8 - Hoa Hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

166cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

85-61-90

miss-03

Đinh Thị Tâm

CenInvest - Á Hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

166cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

88-59-91

miss-03

Nguyễn Thị Thùy Dương

CEN Sài Gòn - Á Hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

87-68-92

miss-bikini-cengroup

Cao

172cm

Nặng

54kg

Số đo 3 vòng

89-63-92

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

88-66-92

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

85-62-90

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-67-93

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

88-62-94

Lê Thị Minh Thư

HCM - STS1

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

84-62-88

Trà Hoài Thương

HCM - STS5

miss-bikini-cengroup

Cao

172cm

Nặng

55kg

Số đo 3 vòng

82-60-93

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

83-63-89