• /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/1.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/2.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/3.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/4.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/5.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/6.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/7.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/8.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/9.JPG
  • /Content/upload/2017/KhuatThiThuThaoRSM/10.JPG

Khuất Thị Thu Thảo

Số báo danh: 30

Bộ phận: Creative -RSM

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 83-59-88

Sở thích:

Tài năng: Diễn kịch, nhảy múa và tạo không khí vui vẻ

Câu châm ngôn yêu thích: