• /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS1A/1.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS1A/2.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS1A/3.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS1A/4.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS1A/5.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS1A/6.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS1A/7.JPG

Nguyễn Thị Thanh Nga

Số báo danh: 21

Bộ phận: STS1A

Năm sinh: 29/11/1995

Chiều cao (cm): 162

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 83-63-89

Sở thích: Nhảy, gym, bơi lội

Tài năng: Nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: