• /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/1.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/2.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/3.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/4.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/5.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/6.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/7.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/8.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/9.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/10.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/11.JPG
 • /Content/upload/2017/CaoHoangNhuQuynhCenSG/12.JPG

Cao Hoàng Như Quỳnh

Số báo danh: 27

Bộ phận: STS1- CEN Sài Gòn

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 86-60-93

Sở thích:

Tài năng: Múa

Câu châm ngôn yêu thích: