• /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/1.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/2.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/3.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/4.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/5.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/6.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/7.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/8.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/9.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/10.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiMinhThuS1HCM/11.JPG

Lê Thị Minh Thư

Số báo danh: 31

Bộ phận: HCM - STS1

Năm sinh: 01/01/1993

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 84-62-88

Sở thích: Yêu hoa hồng, thích du lịch

Tài năng: Múa

Câu châm ngôn yêu thích: