• /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/1.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/2.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/3.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/4.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/5.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/6.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/7.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/8.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/9.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/10.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/11.JPG
 • /Content/upload/2017/VoThiPhuongChiCenValueHCM/12.JPG

Võ Thị Phương Chi

Số báo danh: 4

Bộ phận: CenValue MN

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 162

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 85-62-90

Sở thích: Xem phim, đọc sách và tham gia các hoạt động thể chất.

Tài năng: Hát, nhảy, diễn xuất, …

Câu châm ngôn yêu thích: