• /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/1.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/2.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/3.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/4.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/5.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/6.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/7.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/8.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/9.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiHaiAnh/10.JPG

Lê Thị Hải Anh

Số báo danh: 2

Bộ phận: STS4

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 53

Số đo ba vòng (cm): 88-66-92

Sở thích:

Tài năng: Múa dân gian

Câu châm ngôn yêu thích: