• /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/1.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/2.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/3.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/4.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/5.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/6.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/7.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/8.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/9.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/10.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/11.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/12.JPG
 • /Content/upload/2017/TraHoaiThuongS5HCM/13.JPG

Trà Hoài Thương

Số báo danh: 32

Bộ phận: HCM - STS5

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 172

Cân nặng (kg): 55

Số đo ba vòng (cm): 82-60-93

Sở thích: Du lịch, ca hát

Tài năng: Ca hát

Câu châm ngôn yêu thích: