miss-03

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

STDA - Minhvv - Hoa Hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-62-88

miss-03

Trần Lệ Quyên

Toho - Á hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

172cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

84-62-92

miss-03

Mai Hoài Thương

STDA - HCM - Á hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

88-59-90

Phạm Thị Ngọc Ánh

STDA - Tranglt

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

85-60-87

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

85-65-85

Đoàn Thị Ngọc Ánh

STDA-Phươngvm

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

83-66-89

Phạm Thị Thùy

STDA-Team HiệpB

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

84-65-90

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

83-59-90

Bùi Thị Dung

STDA - Thươnglt

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

90-62-91

Đinh Thị Oanh

STDA - Cucdt

miss-bikini-cengroup

Cao

159cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

90-65-90

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

0kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

miss-bikini-cengroup

Cao

158cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

88-68-90