• /Content/upload/04/Dongocmailinh/1.jpg
  • /Content/upload/04/Dongocmailinh/2.jpg
  • /Content/upload/04/Dongocmailinh/3.jpg
  • /Content/upload/04/Dongocmailinh/4.jpg
  • /Content/upload/04/Dongocmailinh/5.jpg
  • /Content/upload/04/Dongocmailinh/6.jpg
  • /Content/upload/04/Dongocmailinh/7.jpg
  • /Content/upload/04/Dongocmailinh/8.jpg

Đỗ Ngọc Mai Linh

Số báo danh: 21

Bộ phận: ĐiệpNH

Năm sinh: 1987

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 0

Số đo ba vòng (cm): 85-60-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: