• /Content/upload/04/Buithidung/1.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/2.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/3.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/4.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/5.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/6.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/7.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/8.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/9.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/10.JPG
  • /Content/upload/04/Buithidung/11.JPG

Bùi Thị Dung

Số báo danh: 18

Bộ phận: STDA - Thươnglt

Năm sinh: 1990

Chiều cao (cm): 167

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 90-62-91

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: