• /Content/upload/04/Dothihuong/1.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/2.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/3.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/4.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/5.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/6.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/7.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/8.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/9.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/10.JPG
  • /Content/upload/04/Dothihuong/11.JPG

Đỗ Thị Hương

Số báo danh: 4

Bộ phận: CENVALUE

Năm sinh: 1990

Chiều cao (cm): 167

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 86-63-91

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: