• /Content/upload/04/Tranthilananh/lananh4.JPG
  • /Content/upload/04/Tranthilananh/lan%20anh%201.jpg
  • /Content/upload/04/Tranthilananh/lananh4.JPG
  • /Content/upload/04/Tranthilananh/1.jpg
  • /Content/upload/04/Tranthilananh/10.jpg
  • /Content/upload/04/Tranthilananh/12.jpg
  • /Content/upload/04/Tranthilananh/3.jpg
  • /Content/upload/04/Tranthilananh/4.jpg
  • /Content/upload/04/Tranthilananh/7.jpg

Trần Thị Lan Anh

Số báo danh: 2

Bộ phận: STDA - Sỹdv

Năm sinh: 1991

Chiều cao (cm): 171

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 85-60-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: