• /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/1.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/10.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/11.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/12.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/13.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/14.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/2.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/3.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/4.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/5.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/6.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/7.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/8.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/9.JPG
 • /Content/upload/04/Nguyenthihonghanh/AVATAR.JPG

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số báo danh: 17

Bộ phận: STDA - Minhvv

Năm sinh: 1987

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 86-62-88

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: