• /Content/upload/04/tran%20le%20quyen/1.jpg
  • /Content/upload/04/tran%20le%20quyen/2.jpg
  • /Content/upload/04/tran%20le%20quyen/5.jpg
  • /Content/upload/04/tran%20le%20quyen/7.jpg
  • /Content/upload/04/tran%20le%20quyen/9.jpg
  • /Content/upload/04/tran%20le%20quyen/10.jpg
  • /Content/upload/04/tran%20le%20quyen/12.jpg
  • /Content/upload/04/tran%20le%20quyen/11.jpg

Trần Lệ Quyên

Số báo danh: 10

Bộ phận: Toho

Năm sinh: 1992

Chiều cao (cm): 172

Cân nặng (kg): 52

Số đo ba vòng (cm): 84-62-92

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: