• /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/1.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/2.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/3.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/4.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/5.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/6.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/7.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/8.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/9.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/10.jpg
  • /Content/upload/04/Nguyen%20thi%20nha%20phuong/11.jpg

Nguyễn Thị Nhã Phương

Số báo danh: 6

Bộ phận: Toho

Năm sinh: 1990

Chiều cao (cm): 170

Cân nặng (kg): 52

Số đo ba vòng (cm): 85-63-93

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: