• /Content/upload/04/Phamthingocanh/1.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/2.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/3.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/4.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/5.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/6.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/7.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/8.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/9.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/10.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/11.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthingocanh/12.jpg

Phạm Thị Ngọc Ánh

Số báo danh: 26

Bộ phận: STDA - Tranglt

Năm sinh: 1987

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 85-60-87

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: