• /Content/upload/04/Phamthithuylien/1.jpg
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/2.jpg
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/3.JPG
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/4.JPG
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/5.JPG
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/6.JPG
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/7.JPG
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/8.JPG
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/9.JPG
  • /Content/upload/04/Phamthithuylien/ava.JPG

Phạm Thị Thùy Liên

Số báo danh: 15

Bộ phận: KhoanNQ

Năm sinh: 18/8/1992

Chiều cao (cm): 162

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 83-59-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: