miss-03

Nguyễn Cẩm Vân

STDA - STS9 - Hoa hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

89-59-88

miss-03

Nguyễn Thị Thúy

Cen Invest - Á hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

89-62-91

miss-03

Đinh Thu Hà

CENINVEST - Á hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

92-61-90

Phạm Ngọc Lan

STDA - S5

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

85-58-88

Nguyễn Thị Hiền

STDA - STS1 - Miss Nhí nhảnh

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

85-58-90

Vương Thị Tuyết Anh

S3 - Miss Phong cách

miss-bikini-cengroup

Cao

169cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

82-57-90

Vũ Thị Thủy

S6 - Miss Tài năng

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

82-59-88

Nguyễn Thu Trang

S1 - Miss Thân thiện

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

83 - 62 - 88

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

86-60-90

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

83-58-88

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

89-59-90

Phạm Hồng Hạnh

Trợ lý HCNS S5 - HCM

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

82-64-92

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

82-61-88

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

84-65-89

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

85-65-91