• /Content/upload/VuBichNgoc/1.jpg
  • /Content/upload/VuBichNgoc/2.jpg
  • /Content/upload/VuBichNgoc/3.jpg
  • /Content/upload/VuBichNgoc/4.jpg
  • /Content/upload/VuBichNgoc/5.jpg
  • /Content/upload/VuBichNgoc/6.jpg
  • /Content/upload/VuBichNgoc/7.jpg
  • /Content/upload/VuBichNgoc/8.jpg
  • /Content/upload/DinhThuyDuong/sa.jpg

Vũ Thị Bích Ngọc

Số báo danh: 26

Bộ phận: STDA - STS9

Năm sinh: 28/9/1994

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 88-60-91

Sở thích: Đọc sách , kiếm tiền , du lịch

Tài năng: Võ thuật và múa

Câu châm ngôn yêu thích: