• /Content/upload/DinhThuyDuong/5.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/6.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/7.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/8.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/20.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/21.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/22.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/23.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/24.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/25.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/26.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/27.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/28.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/29.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/31.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/32.jpg
 • /Content/upload/DinhThuyDuong/33.jpg

Đinh Thùy Dương

Số báo danh: 10

Bộ phận: Toho

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 0

Cân nặng (kg): 0

Số đo ba vòng (cm):

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: