• /Content/upload/DinhThuHa/1.jpg
  • /Content/upload/DinhThuHa/2.jpg
  • /Content/upload/DinhThuHa/3.jpg
  • /Content/upload/DinhThuHa/5.jpg
  • /Content/upload/DinhThuHa/6.jpg
  • /Content/upload/DinhThuHa/7.jpg
  • /Content/upload/DinhThuHa/8.jpg
  • /Content/upload/DinhThuHa/avatar.jpg

Đinh Thu Hà

Số báo danh: 8

Bộ phận: CENINVEST

Năm sinh: 23/09/1992

Chiều cao (cm): 162

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 92-61-90

Sở thích:

Tài năng: Hát, nhảy, múa

Câu châm ngôn yêu thích: