• /Content/upload/nganth/7.jpg
 • /Content/upload/nganth/8.jpg
 • /Content/upload/nganth/11.jpg
 • /Content/upload/nganth/10.jpg
 • /Content/upload/nganth/20.jpg
 • /Content/upload/nganth/21.jpg
 • /Content/upload/nganth/22.jpg
 • /Content/upload/nganth/23.jpg
 • /Content/upload/nganth/24.jpg
 • /Content/upload/nganth/25.jpg
 • /Content/upload/nganth/26.jpg
 • /Content/upload/nganth/27.jpg
 • /Content/upload/nganth/28.jpg
 • /Content/upload/nganth/29.jpg
 • /Content/upload/nganth/30.jpg
 • /Content/upload/nganth/31.jpg
 • /Content/upload/nganth/32.jpg
 • /Content/upload/nganth/33.jpg

Nguyễn Thị Hồng Nga

Số báo danh: 24

Bộ phận: Toho

Năm sinh: 11/11/1994

Chiều cao (cm): 170

Cân nặng (kg): 52

Số đo ba vòng (cm): 80-65-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: