• /Content/upload/ThuyNT/3.jpg
  • /Content/upload/ThuyNT/4.jpg
  • /Content/upload/ThuyNT/1.JPG
  • /Content/upload/ThuyNT/6.jpg
  • /Content/upload/ThuyNT/8.jpg
  • /Content/upload/ThuyNT/9.jpg
  • /Content/upload/ThuyNT/10.jpg
  • /Content/upload/ThuyNT/11.jpg
  • /Content/upload/ThuyNT/12.jpg
  • /Content/upload/ThuyNT/13.jpg

Nguyễn Thị Thúy

Số báo danh: 31

Bộ phận: Cen Invest

Năm sinh: 8/7/1990

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 89-62-91

Sở thích:

Tài năng: Hát, múa, nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: