• /Content/upload/NguyenCamVan/1.jpg
  • /Content/upload/NguyenCamVan/2.jpg
  • /Content/upload/NguyenCamVan/3.jpg
  • /Content/upload/NguyenCamVan/4.jpg
  • /Content/upload/NguyenCamVan/5.jpg
  • /Content/upload/NguyenCamVan/6.jpg
  • /Content/upload/NguyenCamVan/7.jpg
  • /Content/upload/NguyenCamVan/8.jpg

Nguyễn Cẩm Vân

Số báo danh: 39

Bộ phận: STDA - STS9

Năm sinh: 5/9/1991

Chiều cao (cm): 170

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 89-59-88

Sở thích:

Tài năng: Ca hát và Nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: