• /Content/upload/NguyenHuyenTrang/1.jpg
  • /Content/upload/NguyenHuyenTrang/2.jpg
  • /Content/upload/NguyenHuyenTrang/3.jpg
  • /Content/upload/NguyenHuyenTrang/4.jpg
  • /Content/upload/NguyenHuyenTrang/5.jpg
  • /Content/upload/NguyenHuyenTrang/6.jpg
  • /Content/upload/NguyenHuyenTrang/7.jpg
  • /Content/upload/NguyenHuyenTrang/8.jpg

Nguyễn Huyền Trang

Số báo danh: 35

Bộ phận: S2

Năm sinh: 4/2/1995

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 86-62-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: