miss-03

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

STDA - Minhvv - Hoa Hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-62-88

miss-03

Trần Lệ Quyên

Toho - Á hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

172cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

84-62-92

miss-03

Mai Hoài Thương

STDA - HCM - Á hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

88-59-90

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

86-60-96

Trần Thị Lan Anh

STDA - Sỹdv

miss-bikini-cengroup

Cao

171cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

Hoàng Thị Sao

BGD-STDA

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

86-58-90

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

86-63-91

miss-bikini-cengroup

Cao

172cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

91-59-93

Nguyễn Giang Anh

STDA - Chinhtd

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

88-63-90

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

85-63-93

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-62-91

Trần Thị Hải Yến

STDA - Hươngtl

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

90-61-92

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

85-60-91

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

82-65-85

miss-bikini-cengroup

Cao

171cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

87-59-90