• /Content/upload/04/Lephuongthao/1.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/2.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/3.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/4.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/5.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/6.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/7.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/8.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/9.jpg
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/10.JPG
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/11.JPG
 • /Content/upload/04/Lephuongthao/12.JPG

Lê Phương Thảo

Số báo danh: 3

Bộ phận: Côngnv

Năm sinh: 1990

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 85-62-91

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: