• /Content/upload/04/Doanthivan/1.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/2.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/3.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/4.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/5.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/6.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/7.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/8.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/9.jpg
  • /Content/upload/04/Doanthivan/10.jpg

Đoàn Thị Vân

Số báo danh: 5

Bộ phận: STDA2

Năm sinh: 1992

Chiều cao (cm): 172

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 91-59-93

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: