• /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/1.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/2.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/3.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/4.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/5.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/6.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/7.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/8.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/9.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/10.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/11.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/12.jpg
 • /Content/upload/04/Doan%20ngoc%20anh/13.jpg

Đoàn Thị Ngọc Ánh

Số báo danh: 9

Bộ phận: STDA-Phươngvm

Năm sinh: 1991

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 83-66-89

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: