• /Content/upload/04/Phamthithuy/1.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/2.JPG
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/3.JPG
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/4.JPG
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/5.JPG
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/6.jpg
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/7.JPG
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/8.JPG
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/9.JPG
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/10.JPG
 • /Content/upload/04/Phamthithuy/11.jpg

Phạm Thị Thùy

Số báo danh: 22

Bộ phận: STDA-Team HiệpB

Năm sinh: 1990

Chiều cao (cm): 163

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 84-65-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: