• /Content/upload/Hoangthisao/1.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/2.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/4.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/6.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/7.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/8.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/9.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/10.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/13.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/14.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/12.jpg
 • /Content/upload/Hoangthisao/15.jpg

Hoàng Thị Sao

Số báo danh: 1

Bộ phận: BGD-STDA

Năm sinh: 1990

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 47

Số đo ba vòng (cm): 86-58-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: