miss-03

Vũ Thị Ngọc Ánh

CenInvest - Hoa Hậu

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

miss-03

Đinh Thị Quân

STS8 - Á hậu 1

Cao

168cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

83-63-90

miss-03

Đinh Thùy Dương

CenInvest - Á hậu 2

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

90-59-92

Vũ Thị Ngọc Ánh

CenInvest - Hoa Hậu

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

Đinh Thị Quân

STS8 - Á hậu 1

Cao

168cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

83-63-90

Đinh Thùy Dương

CenInvest - Á hậu 2

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

90-59-92

Phạm Minh Anh

CenValue - Miss Ấn tượng

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-66-87

Trần Thị Thu Hương

Cen Đà Nẵng - Miss Người đẹp biển

Cao

164cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

86-63-92

Đặng Thị Phương Linh

APM - Miss Khả ái

Cao

168cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

88-62-92

Nguyễn Thuý Anh

CenGolf - Mis Thể thao

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

86-66-90

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Hành chính - Miss Phong cách

Cao

165cm

Nặng

55kg

Số đo 3 vòng

85-66-99

Phạm Thị Thể Hằng

Nhân sự - Miss Làn da đẹp

Cao

173cm

Nặng

55kg

Số đo 3 vòng

93-57-99

Nguyễn Kim Phượng

RSM - Miss Tự tin

Cao

169cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

86-62-94

Nguyễn Thị Minh Phương

STS9 - Miss Duyên dáng

Cao

163cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

84-65-85

Đặng Thị Phương Thảo

Toho-APM-CXS - Miss Tài năng

Cao

166cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-67-91