miss-03

Lê Hương Trang

ToHo - Hoa Hậu

Cao

164cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

88 - 63 - 90

miss-03

Đàm Thị Yến

Siêu Thị Dự Án - Á Hậu 1

Cao

160cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

84 - 61 - 92

miss-03

Bùi Kim Thanh

ToHo - Á Hậu 2

Cao

163cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

87 - 61 - 90

Lê Hương Trang

ToHo - Hoa Hậu

Cao

164cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

88 - 63 - 90

Đàm Thị Yến

Siêu Thị Dự Án - Á Hậu 1

Cao

160cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

84 - 61 - 92

Bùi Kim Thanh

ToHo - Á Hậu 2

Cao

163cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

87 - 61 - 90

Lương Thị Lệ Hà

Ngôi Sao Mới - TPHCM - 1

Cao

162cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

80 - 62 - 85

Trần Thị Lan Hương

Siêu Thị Dự Án

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

87 - 64 - 90

Trần Hạ Băng

Ngôi Sao Mới - 1

Cao

171cm

Nặng

54kg

Số đo 3 vòng

85 - 62 - 90

Nguyễn Thị Hồng Vân

Siêu Thị Dự Án

Cao

162cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

83 - 61 - 89

Cao

168cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

Nguyễn Thị Thùy Linh

Siêu Thị Dự Án

Cao

160cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

80 - 62 - 85

Nguyễn Thị Minh Thảo

Cen Đà Nẵng

Cao

162cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

Phạm Liên Hương

Siêu Thị Dự Án

Cao

165cm

Nặng

58kg

Số đo 3 vòng

Trần Thị Thu Hồng

Cen Đà Nẵng

Cao

158cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

86 - 62 - 90